ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ

    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
       
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ 
     
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านงิ้ว-บ้านโดด(ช่วงที่3)บ้านงิ้ว หมู่ที่ 7 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ...
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 ...
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 2558 ...
 งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 4 ชนเผ่า สำโรงทาบ 2558 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านประปืด ม.3 จากศาลาโคกเสรีย...     จำนวนผู้เข้าชม 37 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรัตนบุรี เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วน...     จำนวนผู้เข้าชม 34 ครั้ง
ประกาศ อบต.ศรีณรงค์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง
ประกาศ อบต.ศรีณรงค์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ...     จำนวนผู้เข้าชม 53 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา โครงการก่อสร้างถน...     จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมเสนอราคางานก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา โครง...     จำนวนผู้เข้าชม 77 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มารับเอกสารเพื่อเข้าร่วมเสนอราคา โดยวิธีตกลงราคา...     จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ และครุภัณฑ์ชำรุด และเสื่อมคุณภาพ...     จำนวนผู้เข้าชม 215 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบมาตรฐาน มข.2527 บ้านประปื...     จำนวนผู้เข้าชม 165 ครั้ง
ประกาศ อบต.เมืองที เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสำโรง ม.6 จากหน้าบ้านนางเค...     จำนวนผู้เข้าชม 201 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในอบต.สำโรงทาบ
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันฯอบต.สำโรงทาบ
   ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
   ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการขุดลอกสระน้ำ(หนองเกาะ)สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านงิ้ว
ข่าวย้อนหลัง
 
แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อพิจารณาตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อพิจารณาตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 ๑. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ จะดำเนินการออกข้อบัญญัติด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 1.1 เห็นด้วยที่ปัจจุบันพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ มีปัญหาด้านการสาธารณสุขที่ต้องดำเนินการออกข้อบัญญัติว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุขเพื่อบังคับใช้ในท้องถิ่น
 1.2 ปัจจุบันในพื้นที่ตำบลสำโรงทาบยังไม่มีปัญหาด้านสาธารณสุข และยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการออกข้อบัญญัติว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุข

๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการออกข้อบัญญัติด้านสาธารณสุขดังนี้
 ๒.๑ ข้อบัญญัติว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอย และการทิ้งสิ่งปฏิกูล
 ๒.๒ ข้อบัญญัติการควบคุมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
 ๒.๓ ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
 ๒.๔ ข้อบัญญัติการควบคุมสถานที่ที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
 ๒.๕ ข้อบัญญัติควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา,แผนพัฒนาสามปี)
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา,แผนพัฒนาสามปี)  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ จะมีการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นปรจำปี 2559 คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี จึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อจะได้นำไปกำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สิงหาคม 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.224.253.195
คุณเข้าชมลำดับที่ 488,024

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่จะตั้งศูนย์วัฒนธรรมชาวกูยที่วัดบ้านตะเคียน
เห็นด้วยอย่างมาก
เห็นด้วย
เฉย ๆ
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
43 ม.8 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 044-558980  Fax : 044-558980
Email : srt_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.