ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ

    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

หนังสือราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ 
     
การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้าง 
       
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ 
     
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ...
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 ...
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 2558 ...
 งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 4 ชนเผ่า สำโรงทาบ 2558 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
อบต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสียภาษีท้องถิ่น (แผ่นพับ)...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
อบต.กระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสียภาษีท้องถิ่น ประจำปีงบป...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 16 ครั้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 15 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2560...     จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง กำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีงบประ...     จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง
ประกาศ อบต.กระเบื้อง เรื่อง ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลกระเบื้องอันต...     จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำที่ทำการอบต.สำโรงทาบ
   รายชื่อผู้ขอรับเอกสารสอบโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในอบต.สำโรงทาบ
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันฯอบต.สำโรงทาบ
   ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
ข่าวย้อนหลัง
 
แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อพิจารณาตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แบบสอบถามความคิดเห็น เพื่อพิจารณาตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 ๑. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร หากองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ จะดำเนินการออกข้อบัญญัติด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 1.1 เห็นด้วยที่ปัจจุบันพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ มีปัญหาด้านการสาธารณสุขที่ต้องดำเนินการออกข้อบัญญัติว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุขเพื่อบังคับใช้ในท้องถิ่น
 1.2 ปัจจุบันในพื้นที่ตำบลสำโรงทาบยังไม่มีปัญหาด้านสาธารณสุข และยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการออกข้อบัญญัติว่าด้วยกฎหมายสาธารณสุข

๒. ท่านเห็นด้วยหรือไม่ในการออกข้อบัญญัติด้านสาธารณสุขดังนี้
 ๒.๑ ข้อบัญญัติว่าด้วยการกำจัดขยะมูลฝอย และการทิ้งสิ่งปฏิกูล
 ๒.๒ ข้อบัญญัติการควบคุมเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
 ๒.๓ ข้อบัญญัติการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
 ๒.๔ ข้อบัญญัติการควบคุมสถานที่ที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
 ๒.๕ ข้อบัญญัติควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา,แผนพัฒนาสามปี)
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา,แผนพัฒนาสามปี)  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ จะมีการจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นปรจำปี 2559 คือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี จึงจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อจะได้นำไปกำหนดเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ตุลาคม 2559
อา พฤ
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 21 ตุลาคม 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.92.250.49
คุณเข้าชมลำดับที่ 497,165

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่จะตั้งศูนย์วัฒนธรรมชาวกูยที่วัดบ้านตะเคียน
เห็นด้วยอย่างมาก
เห็นด้วย
เฉย ๆ
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
43 ม.8 ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
Tel : 044-069756  Fax : 044-069756
Email : srt_sao@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.